Koloniehuis  Koloniehuizen
  Het eerste koloniehuis werd gesticht in 1897 en ving behoeftige kinderen op uit de hoofdstad. In de jaren 50 zouden vooral in Egmond aan Zee veel koloniehuizen gebouwd worden. Kinderen uit heel het land konden tijdens de schoolvakantie van 6 weken in een koloniehuis verblijven. Er heerste een strenge tucht en geen inspraak. Drijvende kracht achter de huizen waren de kerken. Na de oorlog kwam geleidelijk het besef dat het eigenlijk niet zo verstandig was om kinderen zomaar in een kindertehuis te plaatsen. De subsidie verdween en het laatste huis werd gesloten in 1983.

  - Koloniehuis Zwartendijk, Zwartendijk 1, Egmond aan Zee
  - Koloniehuis St. Joseph, Dr Wiardi Beckmanlaan 4, Egmond aan Zee
  - Voormalige koloniehuis, Verspyckweg 3, Bergen aan Zee
  - Speelzaal, Verspyckweg 3, Bergen aan Zee
  - Het Zeehuis, Verspyckweg 5, Bergen aan Zee
  - Voormalige lighal, Verspyckweg 7, Bergen aan Zee
  - Voor Jong Nederland, Verspyckweg 7, Bergen aan Zee
  - Dr. G.J. Plantinghuis, Zandvoort
  - Koloniehuis St. Antonius, Heereweg 114, Bakkum-Noord
  - Koloniehuis, Noolseweg 53, Blaricum
  - Hut van prof. van Rees, Noolseweg 55, Blaricum
  - Huize Overbunde, Kloosterweg 58, Bunde

  kindervakantieweken 2013
  Anno 2013 worden kindervakantieweken georganiseerd voor behoeftige kinderen. Vooraf wordt de kinderen gevraagd of ze mee willen doen en informatie gegeven hoe het er uit ziet. Het verblijf is bijvoorbeeld een week op een kampeerboerderij. Een van de organisaties die zich bezig houdt met kinderzorg is Humanitas Eemsland. Een team van vrijwilligers organiseert allerlei sport- en spelactiviteiten en de kinderen gaan ook een dagje naar het zwembad.

  It Aude Kolonyhus
  Het koloniehuis aan de Badweg op Schiermonnikoog werd in 1922 in gebruik genomen. Beheerder was de kerk. In de oorlogsjaren was het huis gesloten. Nadat het gebouw nog een paar jaar als hotel fungeerde kwam het in 1970 in handen van een Duitse stichting. In 1998 en 2007 werd het huis geheel verbouwd

vakantie in bergen aan zee
Koloniehuis Sint Joseph, in Egmond aan Zeekoloniehuis.nl 2014